^Wróć na górę strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Pracują w parafii:

 

Ewa Kopeć, nauczycielka religii w szkole podstawowej. Dyrektor Parafialnego Przedszkola "Faustynka" Jarosław Kowalczyk, organista

 

 

Modlitwa poranna

Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Potrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.
   Daj mi także życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś dla mnie dnia każdego. Amen

Ewangelia na dziś2014-12-21, IV Niedziela Adwentu

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądz pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Intencje Mszy św.

III Niedziela Adwentu - 14 grudnia

 

700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- w intencji Parafian

930- + rc Aleksandrę i Władysława, i Jana Mięgociów, rc Mariannę i Jana Kaczmarczyków

1130- + Andrzeja Dąbkowskiego - 2 r.śm.

1600- + Krzysztofa Kępczyńskiego - 21 r.śm.

 

Poniedziałek - 15 grudnia

 

700- za prześladowanych chrześcijan

 

Wtorek - 16 grudnia

 

700- +

 

Środa - 17 grudnia

 

700- za dobrodziejów parafii

1715- + Jana Skocznia - i.u.p.(1/8)

1800- + Zygmunta i Sebastiana Szpilichów - i.u.p.(13/37)

1900- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

 

Czwartek - 18 grudnia

 

700- +

1800- + Jana Szkopińskiego - i.u.p.(4/9)

 

Piątek REKOLEKCJE- 19 grudnia

 

900- + rc Stefanię i Adama Wąsiewskich

1130- +

1600- + Sylwestra Bajno - i.u.p.(9/10)

1800- + Tadeusza Nowosielskiego

- i.u.p.(12/19)

 

Sobota REKOLEKCJE - 20 grudnia

 

900- + Rozalię, Stanisława i Stanisławę Kalinowskich, Kazimierza Załogę i Reginę Korbuszewską

1130- +

1500- + Zygmunta i Sebastiana Szpilichów - i.u.p.(14/37)

1700- + Stefanię (9 r.śm.) i Henryka Bobowskich

 

IV Niedziela Adwentu - 21 grudnia

REKOLEKCJE

 

700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- + Bogusława Pniewskiego

930- + Franciszka Żołnierzaka

1130- + Edytę Nierodę - 5 r.śm.

1600- w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne

1. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę. Dziś druga niedziela miesiąca. Taca na spłatę zadłużenia i dalsze prace przy kościele.

2. -w środę o godz. 18.00 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św.

- w każdy czwartek - Adoracja Pana Jezusa wystawionego w Najśw. Sakramencie w godz. 17.00 - 18.00. Msza św.

3. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich. Po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.

4. W środę rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie nas świąt Bożego Narodzenia.

5. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.

6. W ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rekolekcje adwentowe w naszej parafii w19-20-21 grudnia br., które poprowadzi o. Sławomir Podlach. Spowiedź św. rekolekcyjna w dniu rekolekcji. Zapraszamy parafian do licznego udziału w tych ćwiczeniach duchownych.

Ksiądz kanonik Tadeusz Kowalczyk

 

Ks. Adam Brzeziński, wikariusz parafii od 2011 roku
Ks. Mirosław Borkowski
wikariusz parafii od 2012 roku

Kapłani naszej parafii

 Copyright © 2014 POPŁAWIAK  Rights Reserved.