^Wróć na górę strony

 


Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego,
PUŁTUSK - POPŁAWY

06-100 Pułtusk, ul. Piaskowa 15; tel


 

Księża parafii:

Ksiądz kanonik
Tadeusz Kowalczyk
Ksiądz prefekt
Adam Brzeziński
Ksiądz prefekt
Mirosław Borkowski
   

 

 

Pracują w parafii:

Ewa Kopeć,
nauczycielka religii
w szkole podstawowej.
Dyrektor Parafialnego
Przedszkola "Faustynka"
Jarosław Kowalczyk, organista   

Modlitwa poranna

Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Potrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.
   Daj mi także życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś dla mnie dnia każdego. Amen

Ewangelia na dziśPiątek 2015-01-30, 3. tydz. zwykły

Mk 4,26-34

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Zapowiedzi

Następujące osoby mają zamiar zawrzeć Sakrament Małżeństwa:

 Włodarczyk Bartłomiej Wiktor - kawaler; zam. Przygoń ul.Brzozowa 17; par. p.w.Wniebowz.NMP. Łask-Kolumnie

Dąbrowska Jolanta - panna; zam. P.ul.Bartodziejska 12; par.tutejszej

Zapowiedź II

 Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami - jest zobowiązany

powiadomić Kancelarię parafialną!

Intencje Mszy św.

III Niedziela zwykła - 25 stycznia

 700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- + Aleksandra i Stefanię Dygów

930- + Jana Dobrzyńskiego, cr Dobrzyńskich i Kiślów

1130- w intencji Parafian

1600- + Stanisława Zamęckiego (2 r.śm.), Jana i Katarzynę Trzcińskich

 Poniedziałek - 26 stycznia

 700- w intencji Parafian

 Wtorek - 27 stycznia

 700-

 Środa - 28 stycznia

 700- za dobrodziejów parafii

 Czwartek - 29 stycznia

 700-

 Piątek - 30 stycznia

 700- za prześladowanych chrześcijan

1800- + Kazimierza Zielińskiego - 5 r.śm.

 Sobota - 31 stycznia

 1715- + rc Eugenię i Henryka Kalinowskich

1800- + Wandę (5 r.śm.), Jana, Tadeusza i Adama Smyków

 II Niedziela zwykła - 1 lutego

 700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- + Janinę i Władysława (6 r.śm.) Kowalskich

930- + Franciszka Wyrzykowskiego (13 r.śm.)

1130- + Przemysława (15 r.śm.) i dziadków Wodzyńskich

1600- + Sławomira Malinowskiego (7 r.śm.), Tadeusza i Modestę Malinowskich, Zygmunta Żabierka

Ogłoszenia parafialne

1. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę. Dziś ofiary z tacy na ogrzewanie kościoła.

2. -Dziś – trzecia niedziela w ciągu roku, zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień Chorych na Trąd. Kończy się Tydzień Ekumeniczny, ale nie kończy się nasza troska o jedność wyznawców Chrystusa. W dalszym ciągu musimy pogłębiać swoją wiarę, modlić się o jedność i pełnić czyny chrześcijańskiego miłosierdzia również w odniesieniu do braci odłączonych. Trędowatym starajmy się pomagać przez modlitwę i ofiary składane na cele misyjne Kościoła.

 3. Dziś w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas chociaż trochę zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary.

 4. Dziś Światowy Dzień Trędowatych (ustanowiony w 1954 roku). Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Jednym z nich był znany polski werbista, ojciec Marian Żelazek, który ponad 30 lat pracował wśród trędowatych w Indiach.

 Copyright © 2015 POPŁAWIAK  Rights Reserved.