^Wróć na górę strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Pracują w parafii:

 

Ewa Kopeć, nauczycielka religii w szkole podstawowej. Dyrektor Parafialnego Przedszkola "Faustynka" Jarosław Kowalczyk, organista

 

 

Modlitwa poranna

Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Potrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.
   Daj mi także życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś dla mnie dnia każdego. Amen

Ewangelia na dziś2014-11-23, Uroczystość Chrystusa Króla

Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ”. Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? ” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Intencje Mszy św.

Urocz. Chrystusa Króla

 700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- + Marka Jaglarskiego, Apolonię i Władysława Deptułów, Zofię Dworecką

930- + Bronisława Rzemka - 16 r.śm.

1130- + rc Henrykę (23 r.śm.) i Jana Mrozów

1600- + Waldemara Sielawę - 4 r.śm.

 Poniedziałek - 24 listopada

700-

1715- + Sebastiana Szpilicha - od rodz. Szajczyków i Pielachowskich

1800- + Jana Łopiona - i.u.p.(8/9)

Wtorek - 25 listopada

700-

1715- + Zygmunta i Sebastiana Szpilichów - i.u.p.(10/37)

1800- + Jana Szkopińskiego - i.u.p.(1/9)

Środa - 26 listopada

700- za dobrodziejów parafii

1715- + Henryka Bobowskiego - i.u.p.(11/13)

1800- + Honoratę Gemzę, rc i brata Chmielewskich

1900- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

Czwartek - 27 listopada

700- +

1800- + Hannę i Mirosława Jerzaków - i.u.p.(20/21)

Piątek - 28 listopada

700- za prześladowanych chrześcijan

1715- + Sylwestra Bajno - i.u.p.(6/10)

1800- + Krystynę, Tadeusza, Pawła i Andrzeja Biernackich

Sobota - 29 listopada

700-

1715- + Stanisława Piegutkowskiego, Stanisława Skibę, Aleksandrę i Stefana Zielińskich

1800- + Tadeusza Nowosielskiego - i.u.p.(9/19)

I Niedziela Adwentu - 30 listopada

 700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- + Andrzeja Piaseckiego

930- + Andrzeja Meliona

1130- + Andrzeja, Rozalię i Jana Prusinowskich

1600- + Sławomira i Wiesława Dziewulskich - 10 r.śm.

+ Andrzeja Romańskiego

Ogłoszenia parafialne

1. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę.

2. -w środę o godz. 18.00 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św.

3.- w każdy czwartek - Adoracja Pana Jezusa wystawionego w Najśw. Sakramencie w godz. 17.00 - 18.00. Msza św. 3.

4. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, apanowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

5. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, aże przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.

 6. Przyjmujemy na wypominki, w których modlimy się za naszych bliskich zmarłych w każdą niedzielę przed Mszami o godz. 8.00 i 9.30. Zapraszamy w każdą niedzielę.

Nic nie zastąpi modlitwy za tych, którzy odeszli, aby znaleźli się w niebieskiej ojczyźnie, do której wszyscy zmierzamy.

 7. Za tydzień Adwent - OCZEKIWANIE.

Ksiądz kanonik Tadeusz Kowalczyk

 

Ks. Adam Brzeziński, wikariusz parafii od 2011 roku
Ks. Mirosław Borkowski
wikariusz parafii od 2012 roku

Kapłani naszej parafii

 Copyright © 2014 POPŁAWIAK  Rights Reserved.