^Wróć na górę strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


R E K O L E K C J E

Marana tha - Przyjdź Panie Jezu

Adwentowe Przygotowanie

 PIĄTEK - 19 grudnia 2014 r.

g. 9.00 - Msza św. i nauka

11.30 - Msza św. i nauka dla dzieci Szkoły Podst. i młodzieży Gimnazjum

16.00 - Msza św. i nauka

18.00 - Msza św. i nauka

 SOBOTA - 20 grudnia 2014 r.

g. 9.00 - Msza św. i nauka

11.00 - Msza św. i nauka dla chorych

15.00 - Msza św. i nauka

17.00 - Msza św. i nauka

 IV NIEDZ. ADWENTU - 21 grudnia 2014 r.

g. 8.00 - Msza św. i nauka

9.30 - Msza św. i nauka

11.30 - Msza św. i nauka dla dzieci

16.00 - Msza św. i nauka

 Rekolekcjom przewodniczyć będzie o. Sławomir Podlach - redemptorysta z Gliwic.

 SAKRAMENT POKUTY (spowiedź)

w piątek i sobotę przed i w czasie nabożeństw.

GODZINA ŁASKI  DLA  CAŁEGO ŚWIATA   
8 grudnia   – od 12.00 do 13.00                                                                         
Matka Boża, (Róża Duchowna) objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r, pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
   „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
   Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
   Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.                          
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.                                                       
                                             
   JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI?
To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę.
Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Przykład:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
♥ ZACZNIJ OD PRZYPOMNIENIA SOBIE OBIETNIC MATKI NAJŚWIĘTSZEJ.
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami”.
♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA TYCH, KTÓRZY JEJ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ.
„Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.
♥ PROŚ O TĘ ŁASKĘ DLA SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH.
„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”.
Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!
„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.
♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA GRZESZNIKÓW.
„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.
♥ A teraz PODZIĘKUJ ZA TĘ ŁASKĘ, KTÓRĄ CI DZIŚ MATKA NAJŚWIĘTSZA GWARANTUJE!
W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu.
♥ - WYZNAJ SWĄ WIARĘ W BOGA (Wierzę w Boga),
Wychwalaj Jego dobroć ( np. Chwała na wysokości Bogu ),
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca . Amen.
Odmów akt wiary:
   Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może
♥- ODMÓW RÓŻANIEC, przeplatając go aktami
Akt miłości
   Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.
Akt nadziei
   Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Akt żalu
   Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Czytaj więcej: GODZINA ŁASKI  DLA  CAŁEGO ŚWIATA

Pracują w parafii:

 

Ewa Kopeć, nauczycielka religii w szkole podstawowej. Dyrektor Parafialnego Przedszkola "Faustynka" Jarosław Kowalczyk, organista

 

 

Modlitwa poranna

Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Potrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.
   Daj mi także życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś dla mnie dnia każdego. Amen

Ewangelia na dziśSobota 2014-12-20, III tydz. Adwentu

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Intencje Mszy św.

III Niedziela Adwentu - 14 grudnia

 

700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- w intencji Parafian

930- + rc Aleksandrę i Władysława, i Jana Mięgociów, rc Mariannę i Jana Kaczmarczyków

1130- + Andrzeja Dąbkowskiego - 2 r.śm.

1600- + Krzysztofa Kępczyńskiego - 21 r.śm.

 

Poniedziałek - 15 grudnia

 

700- za prześladowanych chrześcijan

 

Wtorek - 16 grudnia

 

700- +

 

Środa - 17 grudnia

 

700- za dobrodziejów parafii

1715- + Jana Skocznia - i.u.p.(1/8)

1800- + Zygmunta i Sebastiana Szpilichów - i.u.p.(13/37)

1900- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

 

Czwartek - 18 grudnia

 

700- +

1800- + Jana Szkopińskiego - i.u.p.(4/9)

 

Piątek REKOLEKCJE- 19 grudnia

 

900- + rc Stefanię i Adama Wąsiewskich

1130- +

1600- + Sylwestra Bajno - i.u.p.(9/10)

1800- + Tadeusza Nowosielskiego

- i.u.p.(12/19)

 

Sobota REKOLEKCJE - 20 grudnia

 

900- + Rozalię, Stanisława i Stanisławę Kalinowskich, Kazimierza Załogę i Reginę Korbuszewską

1130- +

1500- + Zygmunta i Sebastiana Szpilichów - i.u.p.(14/37)

1700- + Stefanię (9 r.śm.) i Henryka Bobowskich

 

IV Niedziela Adwentu - 21 grudnia

REKOLEKCJE

 

700- Msza św. w Kaplicy szpitalnej

800- + Bogusława Pniewskiego

930- + Franciszka Żołnierzaka

1130- + Edytę Nierodę - 5 r.śm.

1600- w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne

1. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę. Dziś druga niedziela miesiąca. Taca na spłatę zadłużenia i dalsze prace przy kościele.

2. -w środę o godz. 18.00 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św.

- w każdy czwartek - Adoracja Pana Jezusa wystawionego w Najśw. Sakramencie w godz. 17.00 - 18.00. Msza św.

3. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich. Po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.

4. W środę rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie nas świąt Bożego Narodzenia.

5. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.

6. W ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rekolekcje adwentowe w naszej parafii w19-20-21 grudnia br., które poprowadzi o. Sławomir Podlach. Spowiedź św. rekolekcyjna w dniu rekolekcji. Zapraszamy parafian do licznego udziału w tych ćwiczeniach duchownych.

Ksiądz kanonik Tadeusz Kowalczyk

 

Ks. Adam Brzeziński, wikariusz parafii od 2011 roku
Ks. Mirosław Borkowski
wikariusz parafii od 2012 roku

Kapłani naszej parafii

 Copyright © 2014 POPŁAWIAK  Rights Reserved.